โครงสร้างการบริหาร
งานนโยบายและแผน
สายตรงผู้บริหาร
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
งบประมาณ อบต.
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต

บริการออนไลน์
งานบริหารบุคคล
งานควบคุมภายใน
ขั้นตอนการติดต่อราชการ
บริการออนไลน์


  หน้าแรก     ด้านสังคม 

ด้านสังคม
ด้านสังคม  

ด้านสังคม

ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองสังข์

การศึกษา

v   มีสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต 2  (สพฐ.) จำนวน   2   แห่ง  ได้แก่

1)      โรงเรียนบ้านหนองสังข์  จำนวนครู  22 คน  จำนวนนักเรียน  340  คน

2)      โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย  จำนวนครู  25 คน  จำนวนนักเรียน  471 คน             

Ø รวม  จำนวนครู  47 คน  จำนวนนักเรียน 811 คน

 

v มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จำนวน      1   แห่ง  ได้แก่

1)         ศพด.บ้านหนองสังข์  จำนวนครู 4 คน  จำนวนนักเรียน  67 คน

 

การสาธารณสุข

v มีสถานบริการสาธารณสุข    จำนวน   1   แห่ง  สถานที่ตั้งติดกับถนนทางหลวงชนบทสาย 3198 อรัญฯ-แซร์ออ

Ø สถานีอนามัยตำบลหนองสังข์   มีเจ้าหน้าที่         จำนวน   4   คน

Ø มีลูกจ้าง     จำนวน   3   คน  

การรักษาความสงบเรียบร้อย

v สถานีตำรวจชุมชน   จำนวน   1   แห่ง   สถานที่ตั้ง  หมู่ที่  1  ตำบลหนองสังข์

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

v   ศูนย์ OTOS    จำนวน   1   แห่ง  สถานที่ตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสังข์ หมู่ที่  1  ตำบลหนองสังข์

v ตำรวจบ้าน   จำนวน   8   หมู่บ้าน

v   ศูนย์ อพปร.   จำนวน   8   หมู่บ้าน

v   สมาชิก อพปร.   จำนวน   138   คน

v   รถยนต์ช่วยดับเพลิงของ อบต.    จำนวน   1  คัน

v   รถยนต์ศูนย์ ทีมOTOS ของ อบต.   จำนวน   1  คัน

v   รถยนต์ตรวจการณ์ของ อบต.  จำนวน   1  คัน

v   รถจักรยานยนต์ตรวจการณ์ของ อบต.    จำนวน   1  คัน

v   และอุปกรณ์ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอื่น ๆ

* ข้อมูลจากงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต. หนองสังข์ ณ.เดือนพฤษภาคม 2553

 

ข้อมูลด้านการศาสนา

ตำบลหนองสังข์ มีศาสนสถานพุทธศาสนาให้บริการแก่ประชาชน จำนวน  8 หมู่บ้าน

v   วัดบ้านหนองสังข์  ตั้งอยู่ที่บ้านหนองสังข์หมู่ที่ 1    ศาสนิกชนมาจากหมู่บ้านหมู่ที่ 1,2,8

v   ศูนย์ปฏิบัติธรรมป่าโมก   ตั้งอยู่ที่บ้านหนองสังข์หมู่ที่ 1     ศาสนิกชนมาจากหมู่บ้านหมู่ที่ 1,2,8

v   วัดบ้านเหล่าคลองกลาง   ตั้งอยู่ที่บ้านเหล่าคลองกลางหมู่ที่ 3     ศาสนิกชนมาจากหมู่บ้านหมู่ที่ 3

v   วัดบ้านเหล่าคลองกลาง   ตั้งอยู่ที่บ้านเหล่าคลองกลางหมู่ที่ 4     ศาสนิกชนมาจากหมู่บ้านหมู่ที่ 4

v   วัดบ้านเหล่าอ้อย  ตั้งอยู่ที่บ้านเหล่าคลองกลางหมู่ที่ 5     ศาสนิกชนมาจากหมู่บ้านหมู่ที่ 5,6,7

v   สำนักสงฆ์พุทธนิมิตร   ตั้งอยู่ที่บ้านเหล่าคลองกลางหมู่ที่ 5     ศาสนิกชนมาจากหมู่บ้านหมู่ที่ 5,6,7

 

การให้บริการ
ปฏิทินกิจกรรม
เมษายน 2564
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 17 เมษายน 2564
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
กฎหมายน่ารู้
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
เว็บไซต์บริการ
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.230.173.249
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,051,560

แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรกับการบริหารงานของผู้บริหารชุดนี้
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
แย่มาก
ควรพิจารณาตัวเอง
เครือข่ายของเรา

รวมลิงค์ต่างๆ
e-service
ความโปร่งใสและการป้องกันการทุจริต
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
กิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสังข์
รายงานสถานะการเงินประจำปี
รายงานเงินทุนสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม
รายงานผลการดำเนินงานการใช้จ่ายงบประมาณ
ประกาศแนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการ
รายงานผลการดำเนินงานแผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรมจริยธรรม
ประกาศยกเลิกการขอสำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาอื่นๆที่ทางราชการออกให้
แบบสอบถาม
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสังข์
เลขที่ 333 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองสังข์ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
Tel : 037-550210   Fax : 037-550210
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.